5 tháng: Vicem tiêu thụ khoảng 9,7 triệu tấn sản phẩm

5 tháng: Vicem tiêu thụ khoảng 9,7 triệu tấn sản phẩm

20/06/2023 / Tin trong ngành

Tiêu thụ, xuất khẩu xi măng và clinker giảm sâu, giá bán suy giảm, kết quả kinh doanh xi măng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) 5 tháng đầu năm 2023 ảm đạm, nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng lò, đời sống và thu nhập của người lao động giảm sút. Đó là nhận định của Tổng Giám đốc Vicem Lê Nam Khánh trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngày 19/6.


Theo số liệu thống kê, sản lượng sản xuất xi măng đạt 39 triệu tấn, giảm 7%; tiêu thụ đạt 43 triệu tấn, giảm 10%. Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa đạt 29 triệu tấn, giảm 8%; xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker đạt 14 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm, tổng sản phẩm chính tiêu thụ của Tổng Công ty Vicem đạt 9,7 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 13.701tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 639 tỷ đồng.

Xác định nửa cuối năm 2023, tình hình thị trường xi măng trong và ngoài nước còn nhiều biến động, Vicem đã đề ra hàng loạt giải pháp để duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động. Vicem xác định, trong lĩnh vực quản lý sản xuất, sẽ chú trọng công tác duy tu, bảo trì sản xuất ổn định; thực hiện tiết giảm chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao sản xuất kinh doanh. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng các kịch bản và linh hoạt lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Đối với lĩnh vực tiêu thụ, nửa cuối năm 2023, Vicem chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát diễn biến thị trường tiêu thụ, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào để có các giải pháp xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt theo từng chủng loại, địa bàn, thị trường. Thực hiện nghiêm kỷ cương trong phối hợp thị trường về địa bàn, giá bán để tăng sức mạnh cạnh tranh và tận dụng lợi thế, quy mô của các đơn vị thành viên.

Cùng với đó, đa dạng sản phẩm xi măng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của khách hàng, của các thị trường; nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu chất lượng của các thị trường khó tính.

Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến