6 tháng: Tiêu thụ xi măng ước đạt 56,44 triệu tấn, tăng khoảng 20%

6 tháng: Tiêu thụ xi măng ước đạt 56,44 triệu tấn, tăng khoảng 20%

22/07/2021 / Tin trong ngành

Thông tin về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu và nhiệm vụ toàn ngành Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, tăng trưởng của ngành đạt 5,59%, đóng góp 0,37% vào tăng trưởng chung của cả nước và cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2020 là 4,54%. Giá trị sản xuất của ngành Xây dựng ước đạt gần 563,7 nghìn tỷ đồng. 

Về sản lượng tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ: Xi măng ước đạt 56,44 triệu tấn, tăng khoảng 20%; đá ốp lát khoảng 10 triệu m2, tăng khoảng 15%; vôi công nghiệp khoảng 1,25 triệu tấn, tăng khoảng 25%; tấm lợp amiăng khoảng 24 triệu tấn, tăng khoảng 40%.

Song bên cạnh đó có một số loại vật liệu xây dựng giảm sản lượng tiêu thụ, gồm: Kính xây dựng khoảng 82 triệu m2, giảm khoảng 30%; sứ vệ sinh khoảng 8,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng 4%; gạch ốp lát khoảng 235 triệu m2, giảm khoảng 30%; gạch nung khoảng 8,2 tỷ viên, giảm khoảng 9%; gạch không nung 1,6 tỷ viên, giảm khoảng 45%.

Nguồn: ximang.vn (TH/ HNM)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến