9 tháng: Giá trị xuất khẩu xi măng, clinker đạt 1,27 tỷ USD

9 tháng: Giá trị xuất khẩu xi măng, clinker đạt 1,27 tỷ USD

03/11/2021 / Tin trong ngành

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 9 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu gần 33,22 triệu tấn xi măng và clinker, thu về trên 1,27 tỷ USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 22,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu tăng 3,8%, đạt trung bình 38,3 USD/tấn.


Riêng tháng 9/2021 xuất khẩu tăng 8,7% về lượng, tăng 10% về kim ngạch và tăng 1,3 % về giá so với tháng 8/2021, đạt 4,68 triệu tấn, tương đương 176,89 triệu USD, giá trung bình 37,8 USD/tấn; so với cùng tháng năm 2020 tăng 9,4% về lượng, tăng 12,2% về kim ngạch và tăng 2,6% về giá.

Trong 9 tháng năm 2021, xuất khẩu xi măng, clinker sang thị trường Trung Quốc tăng 8% về lượng, tăng 16% về kim ngạch và tăng 7,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020, là thị trường lớn nhất tiêu thụ xi măng clinker của Việt Nam, chiếm tới 50,9% trong tổng lượng và chiếm 47,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước, đạt 16,9 triệu tấn, tương đương 603,11 triệu USD, giá trung bình 35,7 USD/tấn.

Xuất khẩu xi măng, clinker 9 tháng năm 2021
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Xi măng và clinker xuất khẩu sang Philippines - thị trường lớn thứ 2 đạt 5,67 triệu tấn, trị giá 603,11 triệu USD, giá trung bình 35,7 USD/tấn (tăng 11,7% về lượng tăng 8,9% về kim ngạch nhưng giảm 2,5% về giá); chiếm 33,5% trong tổng lượng và chiếm 41,8% trong tổng kim ngạch.

Tiếp theo đó là thị trường Bangladesh chiếm 10,3% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, đạt 3,41 triệu tấn, tương đương 116,44 triệu USD, giá 34,1 USD/tấn (tăng mạnh 84,4% về lượng, tăng 92,3% về kim ngạch và tăng 4,3% về giá).

Nguồn: ximang.vn (TH/ VITIC)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến