Công ty CP Xi măng Hạ Long hoàn thành tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên

Công ty CP Xi măng Hạ Long hoàn thành tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên

24/09/2021 / Tin trong ngành

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công ty CP Xi măng Hạ Long đã thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV vừa duy trì sản xuất kinh doanh.


Được sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương trong tháng 8 vừa qua, Công ty CP Xi măng Hạ Long đã phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 mũi 1 và mũi 2 cho toàn thể CBCNV và các nhà thầu đang làm việc tại Công ty. Đây được xem là một trong những giải pháp đồng bộ của Công ty CP Xi măng Hạ Long để đảm bảo an toàn cao nhất cho CBCNV, người lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời tập trung phát triển sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu “sống an toàn với dịch bệnh Covid-19”, Công ty CP Xi măng Hạ Long đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất để thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp trụ vững mà còn giữ đà tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến