Định hướng phát triển Công ty 

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, giữ vững Công ty JunJin Việt Nam là một doanh nghiệp mạnh, đa ngành nghề, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là khoan thuê và cho thuê máy khoan. Tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây lắp các công trình thuỷ điện, giao thông, dân dụng, công nghiệp, đảm bảo cho Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam.

 

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

1. Công tác đổi mới doanh nghiệp

-        Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty phát triển bền vừng, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.

-         Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài nước để tạo thêm sức mạnh trong SXKD.

2. Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

-         Nhập khẩu trực tiếp và cung cấp các loại vật tư phụ tùng máy khoan khai thác khoáng sản, khai thác mỏ, khoan nổ mìn...

-         Nhập khẩu và cung cấp phụ tùng thay thế cho các loại búa khoan lắp trên máy khoan thủy lực bánh xích...

-         Cung cấp các chủng loại phụ tùng cho máy khoan, búa khoan thủy lực có xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản.

-         Cung cấp loại giăng phớt và phụ tùng thay thế cho các loại búa khoan thủy lực (Drifter) của các hãng sản xuất trên thế giới.

-        Các model búa phá đá thủy lực lắp trên máy xúc đào, máy đầm rung thủy lực dùng cho công tác thi công làm đường, đập thủy lợi…

3. Công tác quản lý

-         Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giữa các đơn vị trong công ty và giữa Công ty JunJin Việt Nam và các công ty JunJin CSM tại Hàn Quốc và trên thế giới.

-         Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.

-         Phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong quá trình SXKD, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý.

4. Công tác khoan khai thác, cho thuê máy khoan

-         Tăng cường và tập trung nguồn lực vào công tác khoan khai thác, trong đó có khai thác mỏ và các công trình thủy điện, giao thông 

-           Cho thuê các loại máy khoan đang sử dụng và máy khoan thủy lực với công suất lớn, đem lại nguồn thu đáng kể

 

junjinvietnam.vn