Hotline: 0901243333- 0904581969   Email: info@junjinvietnam.vn

vietnam english

Dự án đã thực hiện

Dự án Khu Du Lịch Tam Chúc - Ba Sao

Dự án Khu Du Lịch Tam Chúc - Ba Sao

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2016, Công ty cổ phần thiết bị nặng JunJin Việt Nam thực hiện việc khoan và nổ mìn theo khối lượng cho Tập đoàn Xuân Trường...

Chi tiết

Dự án đào Hồ điều hòa tại Khánh Hòa và Xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ-Nha Trang

Dự án đào Hồ điều hòa tại Khánh Hòa và Xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ-Nha Trang

Bắt đầu làm từ tháng 4/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Mỏ 78; Dự án sử dụng 03 máy khoan (JD-1300E, SD-1300E)...

Chi tiết

Dự án Công trình xây dựng Thủy điện Bảo Lâm 3A – Cao Bằng

Dự án Công trình xây dựng Thủy điện Bảo Lâm 3A – Cao Bằng

Bắt đầu làm từ Tháng 3/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Dự án sử dụng 01 máy khoan (HCR-1200);...

Chi tiết

Dự án đường cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cảng hàng không Thọ Xuân

Dự án đường cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cảng hàng không Thọ Xuân

Bắt đầu làm từ Tháng 1/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Phúc; Dự án sử dụng 01 máy khoan (SD-1300E)...

Chi tiết

Dự án Thủy điện Nậm Củn - Lào Cai

Dự án Thủy điện Nậm Củn - Lào Cai

Bắt đầu làm từ Tháng 3/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần ACT; Dự án sử dụng 03 máy khoan (2 máy JD-1300E và SD-1300E)...

 

 

 

Chi tiết

Dự án thi công đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng-Quảng Nam

Dự án thi công đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng-Quảng Nam

Bắt đầu làm từ cuối năm 2015, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô, khoan mở tuyến cho Công ty TNHH Thi Sơn. Dự án sử dụng 03 máy khoan: 01 máy khoan Furukawa HCR-900, 02 máy khoan JUNJIN SD-1300E và JD-800E...

Chi tiết