Dự án đào Hồ điều hòa tại Khánh Hòa và Xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ-Nha Trang

    Bắt đầu làm từ tháng 4/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Mỏ 78; Dự án sử dụng 03 máy khoan (JD-1300E, SD-1300E)

(Thông tin tham khảo về dịch vụ khoan thuê, cho thuê máy khoan thủy lực bánh xích; bốc xúc, san lấp đất đá, quý khách vui lòng tham khảo tại đây)

junjinvietnam.vn