Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang

Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang

Dự án đã thực hiện
Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang
Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang
Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang
Dự án hồ điều hòa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang

Bắt đầu làm từ Tháng 4/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô cho Công ty Cổ phần TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Mỏ 78, dự án hồ điều hóa Khánh Hòa và xây dựng Khu du lịch tâm linh Hòn Rớ - Nha Trang. Dự án sử dụng 03 máy khoan (SD-1000E, JD-1300E, SD-1300E); Doanh thu đem lại khoảng 4,5 tỷ đ/năm.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến