Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam

Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam

Dự án đã thực hiện
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam
Dự án Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam

Bắt đầu làm từ Tháng 8/2016, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan và nổ mìn theo khối lượng cho Tập đoàn Xuân Trường thông qua Công ty TNHH Trần Tiến; Dự án sử dụng 05 máy khoan (HCR-900; HCR-1200; HCR-12D; SD-1000E và SD-1300E); Doanh thu dự kiến đem lại khoảng trên 30 tỷ đ/năm.

junjinvietnam.vn

Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến