Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam

Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam

Dự án đã thực hiện
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam
Dự án thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam

Bắt đầu làm từ cuối năm 2015, JUNJIN Việt nam thực hiện việc khoan thuê khô, khoan mở tuyến cho Công ty TNHH Thi Sơn; Dự án sử dụng 03 máy khoan (HCR-900; SD-1000E và JD-800E); Doanh thu đem lại khoảng 06 tỷ đ/năm.

junjinvietnam.vn

Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến