Hòa Bình chuyển đổi gần 50 hecta đất rừng để xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thiện

Hòa Bình chuyển đổi gần 50 hecta đất rừng để xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thiện

20/10/2021 / Tin trong ngành

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi gần 50 hecta đất rừng sản xuất tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình để xây dựng nhà máy Xi măng Xuân Thiện Hòa Bình.


Gần 50 ha đất rừng sản xuất sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án nhà máy Xi măng Xuân Thiện Hòa Bình.

Ngày 20/07/2021, UBND tỉnh Hòa Bình có Tờ trình số 153/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án nhà máy Xi măng Xuân Thiện Hòa Bình.

Sau khi xem xét, HĐND có ý kiến chấp thuận đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình, đồng ý chuyển mục đích sử dụng 48,437 ha đất rừng sản xuất tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình thực hiện dự án nhà máy Xi măng Xuân Thiện Hòa Bình.

Vị trí rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng nằm tại tiểu khu 327, khoảnh 5, tổng có 51 lô, chức năng rừng sản xuất. Hiện trạng loại rừng hiện nay bao gồm rừng trồng, đất trống.
 
HĐND tỉnh Hòa Bình giao UBND tỉnh này tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tại hồ sơ trình; báo cáo HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến