Ngành xi măng tiếp tục khởi động các dự án mới

Ngành xi măng tiếp tục khởi động các dự án mới

13/07/2021 / Tin trong ngành

Sự dư thừa công suất những năm qua đã khiến ngành xi măng buộc phải cơ cấu lại. Cùng với điều chỉnh từ chính sách quản lý Nhà nước, cục diện ngành xi măng đã thay đổi thông qua việc thu hẹp đầu mối các doanh nghiệp sở hữu dây chuyền xi măng, xuất hiện nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân có năng lực cung ứng hàng chục triệu tấn sản phẩm/năm.


Nguồn: ximang.vn (TH)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến