Quỹ P4G tài trợ dự án ”The Greening Cement” tại Việt Nam

Quỹ P4G tài trợ dự án ”The Greening Cement” tại Việt Nam

08/04/2022 / Tin trong ngành

P4G là Quỹ hợp tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu 2030 nhằm thúc đẩy các quan hệ đối tác tiên phong dựa trên thị trường giúp xây dựng các nền kinh tế bền vững và có khả năng phục hồi. P4G cũng đầu tư vào việc cung cấp các giải pháp hữu hiệu và toàn diện, nhằm tái thiết lập lại để sản xuất ”tốt hơn và xanh hơn”, đáp ứng các mục tiêu của Chương trình Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận khí hậu Paris.

Gần đây P4G đã phê duyệt khoản tài trợ không hoàn lại cho dự án ”The Greening Cement” nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong ngành xi măng tại Việt Nam.

”Greening Cement” nhằm mục đích tăng cường sử dụng rác thải đô thị và công nghiệp làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất xi măng tại Việt Nam. Dự án được phê duyệt tài trợ với giá trị 360.055 USD cho các hoạt động trong vòng 2 năm.


Sản xuất xi măng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nhưng vẫn là một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm đáng kể. Ngoài ra, Việt Nam hiện thải ra khoảng 70.000 tấn chất thải mỗi ngày và 75% trong số đó được đưa vào các bãi chôn lấp. Dự án ”The Greening Cement” nhằm giải quyết cả hai thách thức nói trên bằng cách làm giảm thiểu chất thải của Việt Nam trong khi dần chuyển đổi ngành xi măng sang tăng trưởng một cách bền vững hơn.

Dự án có mục tiêu thiết lập cơ sở hạ tầng để vận chuyển chất thải đến các nhà máy xi măng và từ đó có thể xử lý chất thải thành nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng. Bước đầu, dự án hợp tác này sẽ tập trung vào thí điểm tại một nhà máy của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), để giúp thay đổi hệ thống quản lý chất thải và cơ sở hạ tầng, qua đó làm mô hình nhân rộng trong ngành.

Với công nghệ HOTDISC do Tập đoàn FLSmidth của Đan Mạch cung cấp, dự án hợp tác có thể xử lý rác thải công nghiệp và đô thị đa dạng với khối lượng lớn, từ bột ướt như bùn bã giấy, chất thải rắn cỡ lớn chẳng hạn như lốp xe hoặc mảnh xe cũ. Quy trình xử lý chất thải thành năng lượng này cũng giúp loại bỏ nhu cầu băm nhỏ chất thải vốn tốn kém và nhờ đó mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn.

Trong thời gian tài trợ của P4G, dự án sẽ hỗ trợ thiết lập một chuỗi cung cấp chất thải đô thị và công nghiệp đáng tin cậy cho nhà máy Xi măng Vicem Hạ Long bằng cách tháo gỡ các khó khăn về hạ tầng cũng như pháp lý hiện có và tạo điều kiện đầu tư xanh hóa ngành xi măng.

Cuối cùng, dự án hợp tác nhằm mục đích chứng minh sự thành công của nhà máy xi măng trong việc sử dụng tối đa chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu các bãi chôn lấp và nhân rộng mô hình trên các nhà máy xi măng ở Việt Nam, hướng tới việc có thể xử lý 55 triệu tấn chất thải mỗi năm.

Lễ khởi động dự án được tổ chức tại khách sạn FLC Grand Hạ Long ngày 14/4/2022 bởi các đối tác là tổ chức ASSIST, Vicem, Vicem Hạ Long, FLSmidth, Hilmaq.

Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến