Tái chế tro xỉ nhiệt điện để sản xuất gạch không nung

Tái chế tro xỉ nhiệt điện để sản xuất gạch không nung

15/09/2021 / Tin trong ngành

Nguồn thải tro xỉ từ hoạt động của các nhà máy nhiệt điện hiện vốn là mối lo không nhỏ đối với môi trường. Do vậy, tận dụng nguồn tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện để sản xuất gạch không nung được coi là một trong nhiều cách để tái sử dụng tro xỉ hiệu quả. Cách làm này đang được nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng áp dụng nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cho cả doanh nghiệp và người lao động.


Nguồn: ximang.vn (TH/ Nhân dân)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến