Tháng 9: Tiêu thụ xi măng tiếp tục giảm

Tháng 9: Tiêu thụ xi măng tiếp tục giảm

11/10/2022 / Tin trong ngành

Tình hình tiêu thụ xi măng trong tháng 9 tiếp tục giảm so với tháng trước chỉ đạt khoảng 7,6 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu do Trung Quốc hạn chế mở cửa để thực hiện chống dịch Covid-19, điều này khiến sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng giảm mạnh.

>> Tháng 8: Tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa khoảng 6,36 triệu tấn

>> Tháng 7: Tiêu thụ xi măng giảm do áp lực cạnh tranh về giá và giá than tăng cao
 
>> 6 tháng: Tiêu thụ xi măng trong nước đạt gần 32 triệu tấn
 

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng, trong tháng 9, sản lượng tiêu thụ xi măng chỉ đạt khoảng 7,6 triệu tấn, giảm khoảng 1,26 triệu tấn so với tháng 8 và giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng xi măng tiêu thụ trong nước khoảng 5,4 triệu tấn (Vicem tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn); xuất khẩu xi măng ước đạt khoảng 2,2 triệu tấn.

Tính chung 9 tháng năm 2022, lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng chỉ đạt khoảng 72,93 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế cho thấy trong khi tiêu thụ trong nước khoảng 48,96 triệu tấn, tăng 5% cùng kỳ năm 2021 nhưng xuất khẩu sản phẩm xi măng giảm mạnh, khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2021 (Vicem tiêu thụ khoảng 15,9 triệu tấn); xuất khẩu ước đạt khoảng 23.97 triệu tấn.

Theo Vụ Vật liệu xây dựng, tồn kho cả nước 9 tháng 2022 khoảng 5,9 triệu tấn tương đương khoảng 25 - 30 ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

Trong tháng 9, giá bán xi măng tương vẫn duy trì ở mức đương tháng 8.

Các chuyên gia trên lĩnh vực vật liệu xây dựng cho rằng, hiện nay Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sản phẩm xi măng lớn, chiếm khoảng 50% sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam. Trong bối cảnh quốc gia này vẫn hạn chế mở cửa để chống dịch Covid-19 thì việc xuất khẩu sản phẩm xi măng được dự báo sẽ còn gặp khó khăn.

Cùng với đó, các nhà máy xi măng đang rất khó khăn trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào cao, đặc biệt là giá than, chiếm trên 60% giá thành sản xuất, buộc các nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch, sản lượng sản xuất.

Nguồn: ximang.vn (TH)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến