Tiết giảm chi phí, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lãi 6 tháng tăng 60% so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch năm

Tiết giảm chi phí, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lãi 6 tháng tăng 60% so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch năm

05/08/2021 / Tin trong ngành

 Tiết giảm chi phí, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lãi 6 tháng tăng 60% so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch năm

Riêng quý 2/2021 Xi măng Bỉm Sơn lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng.

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 9,4% so với quý 2/2020, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 4,8% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 208 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,9% lên 17,5% quý 2 vừa qua.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 2 Xi măng Bỉm Sơn lãi trước thuế hơn 115 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, tăng 113% so với quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 91 tỷ đồng.

Tiết giảm chi phí, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lãi 6 tháng tăng 60% so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm được 17 tỷ đồng, xuống còn hơn 23 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay.

Lợi nhuận trước thuế đạt 126 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, tăng 59,8% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm 2020 và vượt trên 13% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nguồn: cafeF

Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến