Tiêu thụ xi măng của Mỹ giảm trong 5 tháng đầu năm 2023

Tiêu thụ xi măng của Mỹ giảm trong 5 tháng đầu năm 2023

04/08/2023 / Tin trong ngành

Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tổng số lô hàng xi măng portland và xi măng hỗn hợp tính đến tháng 5/2023 ước tính đạt tổng cộng 40,5 triệu tấn (Mt), giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.


Các bang sản xuất xi măng portland và xi măng hỗn hợp hàng đầu theo thứ tự giảm dần là Texas, Missouri, California, Michigan và Florida; các bang này chiếm 40,1% lượng xi măng sản xuất trong tháng 5.

Các bang tiêu thụ xi măng hàng đầu (Texas, California, Florida, Georgia và Ohio, theo thứ tự giảm dần) đã tiêu thụ 38,2% lô hàng trong tháng 5.

Lượng tiêu thụ xi măng cho xây dựng ước tính đạt tổng cộng 216.000 tấn vào tháng 5 năm 2023, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Khối xây dựng hàng đầu các bang tiêu thụ xi măng trong tháng 5 theo thứ tự giảm dần là Florida, Texas, California, Georgia, North Carolina và Tennessee.

Sản lượng clinker của Hoa Kỳ giảm 2,1% xuống 29,5 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm 2023, từ mức 30,1 triệu tấn vào năm 2022.

Nhập khẩu xi măng và clinker đạt tổng cộng 10,5 triệu tấn. Nguồn xi măng và clinker nhập khẩu hàng đầu là Türkiye cung cấp 3,34 triệu tấn (32%), Canada cung cấp 1,58 triệu tấn (15%) và Việt Nam cung cấp 1,3 triệu tấn (13%).

ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến