Tình hình tiêu thụ xi măng tại các vùng miền

Tình hình tiêu thụ xi măng tại các vùng miền

27/04/2021 / Tin trong ngành

 Tháng 3 và quý 1 năm 2021, khuu vực Đông Nam bộ vẫn là vùng tiêu thụ xi măng lớn nhất cả nước. 


So với tháng 2, tỷ lệ sản lượng tiêu thụ của miền Bắc là 39%, vượt hơn so với miền Nam là 35%.

Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến