Vicem Hạ Long đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá trong năm 2022

Vicem Hạ Long đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá trong năm 2022

18/03/2022 / Tin trong ngành

Với cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của tập thể CBCNV, Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, chuyển đổi từ sản xuất “nâu” sang “xanh”, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Năm 2021 đầy khó khăn, thách thức nhưng ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo Vicem Hạ Long đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý, vận hành thiết bị chuyên sâu, thiết bị hoạt động ổn định, năng suất cao, giúp sản lượng sản xuất clinker năm 2021 tăng 45.415 tấn so với năm 2020, đạt 1.896.620 tấn; năng suất trung bình lò nung tăng 1% so với thực hiện năm 2020. Kết quả ghi nhận sự nỗ lực lớn của tập thể CBCNV trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, giá nguyên nhiên liệu tăng cao.

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào nhằm ổn định chất lượng bột liệu, chất lượng clinker nhằm đảm chất lượng sản phẩm. Đồng thời, quản lý mức tồn kho hợp lý đối với từng nguyên nhiên vật liệu (do tác động của tình hình dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi cung ứng khiến một số thời điểm đơn vị cung cấp than không đủ sản lượng so với kế hoạch, Vicem Hạ Long chủ động giảm năng suất lò nung, đồng thời đôn đốc đơn vị cung cấp đảm bảo sản lượng và tìm kiếm một số đơn vị cung cấp khác để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất).

Trước tình hình cung ứng nguyên, nhiên liệu và phụ gia ngày càng khan hiếm, Công ty đã tích cực nghiên cứu sử dụng thử nghiệm tro xỉ làm phụ gia điều chỉnh thay thế bô xít trong sản xuất clinker; nghiên cứu sử dụng than phẩm cấp thấp và nhiều nguồn để duy trì chạy lò.

Tiết giảm chi phí sản xuất

Công tác quản lý chi phí sản xuất được lãnh đạo Vicem Hạ Long đặc biệt chú trọng. Công ty đã thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh, xây dựng chương trình hành động và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, giúp tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả chi phí sửa chữa máy móc thiết bị thực hiện năm 2021 giảm 9% so với kế hoạch năm 2021, giảm 15% so với thực hiện năm 2020, còn 100,76 tỷ đồng. Chương trình đổi mới sáng tạo được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Năm 2021, Công ty đốt 8.060 tấn rác thải công nghiệp, thay thế khoảng 3% nhiệt năng cho sản xuất clinker; xử lý và phối trộn gần 12.900 tấn bùn thải công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thay thế một phần đất sét; đồng thời tận dụng đưa vào sản xuất hơn 145.000 tấn tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện lân cận thải ra, góp phần chung tay với xã hội trong việc xử lý vấn đề môi trường.


Nhằm tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, Vicem Hạ Long đã sử dụng thạch cao nhân tạo trong xi măng PCB40 (với tỷ lệ 70%), xi măng PCB50 (với tỷ lệ 25 - 30%). Đồng thời, công tác quản lý, khai thác mỏ đá, sét được tuân thủ đúng yêu cầu pháp luật, quy trình khai thác, việc phối trộn sơ bộ trên mỏ theo yêu cầu của sản xuất, sử dụng triệt để lượng đá phi nguyên liệu.

Tiêu thụ vượt kế hoạch

Ông Hoàng Anh Đức, Tổng Giám đốc Vicem Hạ Long chia sẻ, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình trạng cạnh tranh gay gắt tiêu thụ trong nước, để đảm bảo sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch năm 2021, Vicem Hạ Long đã thực hiện tái cấu trúc sắp xếp lại hệ thống kênh phân phối thị trường tại khu vực phía Bắc; miền Trung - Tây Nguyên. Nhờ linh hoạt trong chính sách bán hàng, hỗ trợ kịp thời nhà phân phối, tạo động lực cho các nhà phân phối nên sản lượng tiêu thụ tăng tại hầu hết các địa bàn. Đây là tiền đề để phát triển thị trường nội địa, từng bước giảm xuất khẩu trong các năm tiếp theo. Nhờ đó, tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2021 của Vicem Hạ Long đạt 2.883.985 tấn, tương đương 103% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 1.666.000 tấn, tiêu thụ clinker đạt 842.784 tấn.

Với mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng sản phẩm xuất khẩu, Vicem Hạ Long đã ký kết thêm nhiều đối tác xuất khẩu có tiềm năng, trong đó đáng chú ý là xuất khẩu xi măng rời sang Trung Quốc, 4 tháng cuối năm đã xuất được 114.000 tấn xi măng rời và đã ký kết hợp đồng them 200.000 tấn cho năm 2022.

Nỗ lực chuyển từ “nâu” sang “xanh”

Theo Tổng Giám đốc Vicem Hạ Long, xác định công tác môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong bối cảnh chiến lược phát triển kinh tế chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh Quảng Ninh nên Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới sản xuất xanh, bền vững. Từ cách thức vận hành sản xuất, vệ sinh công nghiệp, phun nước tuyến nhập liệu, thu bụi cảng xuất hàng đến trồng cây phủ xanh trong và xung quanh Nhà máy, các giải pháp giảm lượng CO2 thải ra môi trường, giảm lượng khí thải và nồng độ bụi… được Vicem Hạ Long chú trọng thực hiện.

Công ty thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn và nâng cấp các thiết bị của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và hệ thống đo bụi môi trường làm việc đảm bảo hoạt động ổn định. Duy trì công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Cải tạo các khuôn viên cây xanh trên mặt bằng nhà máy, nâng tổng diện tích cây xanh trên mặt bằng nhà máy đạt 50% (32,63 ha).

Phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất kinh doanh phát triển, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, của địa phương, của Vicem để hướng dẫn kịp thời CBCNV và các đơn vị nhà thầu nghiêm túc thực hiện.

Vicem Hạ Long tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho CBCNV Công ty; theo dõi, ghi chép, giám sát đo thân nhiệt hàng ngày cho CBCNV Công ty và nhân viên của nhà thầu ra/vào nhà máy theo quy định; định kỳ tổ chức phun khử trùng và phun thuốc phòng dịch toàn Công ty; hoàn thành tổ chức diễn tập phương án 3 tại chỗ để phòng chống dịch bệnh và duy trì công tác sản xuất kinh doanh...

Thành công năm 2021 sẽ tạo thêm sức mạnh, nội lực giúp Vicem Hạ Long bứt phá trong năm 2022 với mục tiêu sản xuất clinker 1.975.400 tấn, tăng 4% so với năm 2021; sản xuất và tiêu thụ xi măng là 2.350.000 tấn, tăng 15% so với năm 2021; tiêu thụ clinker: 305.000 tấn. Tổng doanh thu và thu nhập khác: 2.644,5 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) phấn đấu đạt 18,943 tỷ đồng.

Nguồn: ximang.vn (TH/ Vicem)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến