8 tháng: Sản lượng sản xuất xi măng đạt 52,54 triệu tấn

8 tháng: Sản lượng sản xuất xi măng đạt 52,54 triệu tấn

12/10/2020 / Tin trong ngành

Theo số liệu thống kê tháng 8 của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, toàn ngành sản xuất ước đạt 6,51 triệu tấn xi măng, sản lượng sản xuất xi măng 8 tháng đầu năm 2020 đạt 52,54 triệu tấn xi măng.


Trong tháng 8. sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 9,44 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ xi măng trong nước tháng vừa qua đạt khoảng 5,21 triệu tấn, giảm 3% so với tháng 7. Lũy kế tiêu thụ xi măng nội địa 8 tháng đầu năm 2020 đạt 40,69 triệu tấn.
 

Tại thị trường xuất khẩu, tháng 8 sản lượng xi măng và clinker xuất khẩu khoảng 4,24 triệu tấn (trong đó: xi măng: 1,26 triệu tấn và clinker: 2,98 triệu tấn) tăng 29% so với cùng kỳ tháng 7. Tổng sản lượng xi măng và clinker trong 8 tháng qua đạt 23,36 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá bán xi măng vẫn giữ ở mức ổn định như tháng 7/2020.. Tồn kho tháng 8, xi măng khoảng 0,8 triệu tấn; clinker: 4,2 triệu tấn.
                                                                                          Nguồn: VLXD.org
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến