Nhu cầu tiêu thụ xi măng khoảng 2,8 - 3,0 triệu tấn xi măng/năm

Nhu cầu tiêu thụ xi măng khoảng 2,8 - 3,0 triệu tấn xi măng/năm

09/12/2020 / Tin trong ngành

Theo tính toán của Sở Xây dựng Thanh Hóa, thì nhu cầu sử dụng xi măng trên địa bàn tỉnh khoảng 2,8 - 3,0 triệu tấn xi măng/năm. 


Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 6 dự án sản xuất xi măng đã và đang đầu tư xây dựng, với tổng công suất 28,91 triệu tấn/năm; trong đó, có 4 dự án đã đi vào sản xuất với tổng công suất thiết kế là 16,61 triệu tấn/năm. So với công suất các nhà máy trên địa bàn thì nhu cầu tiêu thụ xi măng hàng năm của tỉnh chiếm khoảng 20% công suất các nhà máy.

Các dự án đã đầu tư gồm: Xi măng Bỉm Sơn 2 dây chuyền công suất 3,2 triệu tấn/năm; Xi măng Long Sơn 2 dây chuyền công suất 4,6 triệu tấn/năm; Xi măng Nghi Sơn 2 dây chuyền công suất 4,3 triệu tấn/năm; Xi măng Công Thanh 2 dây chuyền công suất 4,51 triệu tấn/năm;

Các Công ty xi măng đều được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác mỏ tại thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và 2 huyện Hà Trung, Như Thanh.

Theo tính toán của Sở Xây dựng, thì nhu cầu sử dụng xi măng trên địa bàn tỉnh khoảng 2,8 - 3,0 triệu tấn xi măng/năm. Như vậy, so với công suất các nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì nhu cầu tiêu thụ xi măng hàng năm trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 20% công suất các nhà máy. Sản lượng xi măng còn lại được cung cấp cho thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu.
                                                                    Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến