Tháng 11: Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước tăng trở lại

Tháng 11: Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước tăng trở lại

24/12/2020 / Tin trong ngành

Theo số liệu thống kê tháng 11 của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, sản lượng sản xuất xi măng 11 tháng đầu năm đạt 73,20 triệu tấn xi măng, riêng tháng 11 toàn ngành sản xuất ước đạt 7,36 triệu tấn xi măng.

Tiêu thụ xi măng và clinker trong tháng 11 vừa qua khoảng 8,96 triêu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019 đồng thời tăng 6% so với tháng 10/2020. Như vậy tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker 11 tháng đầu năm đạt 90,5 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ.

Thị phần xi măng tiêu thụ nội địa theo các miền

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước tăng mạnh trở lại do nhu cầu xây dựng cuối năm. Cụ thể, tại trị trường trong nước, tiêu thụ xi măng đạt 5,82 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 19% so với tháng trước. Tổng sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước tính đến hết ngày 30/11 khoảng 56, 1 triệu tấn, giảm 5% so với năm 2019.


Đối với xuất khẩu, tháng 11 Việt Nam xuất khẩu 3,14 triệu tấn (xi măng 1,48 triệu tấn; clinker 1,66 triệu tấn), giảm 13% so với tháng 10/2020, lũy kế xuất khẩu xi măng và clinker 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 34,41 triệu tấn tăng 13% so với cùng kỳ.

Giá bán xi măng vẫn giữ ở mức ổn định như tháng 10/2020. Tuy nhiên, trong tháng 11 giá của một số doanh nghiệp (không thuộc Vicem) có điều chỉnh tăng từ 30.000 – 40,000 đồng/ tấn do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng.

Tồn kho cuối tháng 11 đối với xi măng: 0,8 triệu tấn, clinker: 3,2 triệu tấn.
                                                                                Nguồn: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến