THỊ TRƯỜNG XI MĂNG

THỊ TRƯỜNG XI MĂNG

11/03/2021 / Tin trong ngành

Theo số liệu thống kê tháng 1 năm 2021 của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, sản lượng sản xuất xi măng trong tháng đầu tiên của năm mới đạt 7,16 triệu tấn xi măng.


Tiêu thụ xi măng và clinker trong tháng 1 vừa qua khoảng 8,22 triệu tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2020 đồng thời giảm 15% so với tháng 12/2020. 
 
Thị phần xi măng tiêu thụ nội địa theo các miền


Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước tăng giảm so với tháng 12 do diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Cụ thể, tại thị trường trong nước, tiêu thụ xi măng đạt 5,08 triệu tấn, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 16% so với tháng trước.

Biểu đồ lượng xuất khẩu tháng 1/2021 của các doanh nghiệp thuộc VNCA


Đối với xuất khẩu, tháng 1/2021, Việt Nam xuất khẩu 3,14 triệu tấn (xi măng 1,38 triệu tấn; clinker 1,76 triệu tấn) tăng 24% so với tháng 1/2020. Có thể thấy xuất khẩu xi măng và clinker chiếm 38% sản lượng tiêu thụ toàn ngành trong tháng 1/2021.

Giá xuất khẩu clinker giảm trung bình từ 1 – 2 USD/tấn trong khi đó giá xuất khẩu xi măng tăng trung bình từ 2 - 3 USD/tấn so với tháng 12/2020. Giá bán xi măng trong nước vẫn giữ ở mức ổn định như tháng 12/2020. Tồn kho cuối tháng 1 đối với xi măng: 0,8 triệu tấn, clinker: 3,2 triệu tấn.

Nguồng: ximang.vn
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến